Contact
Open
Close

763062287ca86e6206e872352e4e4f6.jpg


Dongguan Plant

No.2 Decheng Industry, 

Fenggang Town, Dongguan, 

Guangdong,China

Email: merchandiser@yianchiao.com

1 hour driving from Shenzhen airport, 2.5 hours driving from HongKong airport

1641394900188642.jpg